4. TLÇK Kurullar

4. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Düzenleme Kurulu

Ahmet Toklucuoğlu, İlmi Etütler Derneği
Bilal Kemikli, Prof. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Berat Açıl, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bünyamin Bezci, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü
Murat Çemrek, Prof. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Kubilay Zekai Eroğlu, İlmi Etütler Derneği
Lütfi Sunar, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Ahmet Türkan, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Rifat Türkel, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İslam Araştırmaları Merkezi
İbrahim Halil Üçer, Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Feridun Yılmaz, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İktisat Bölümü
Ümit Güneş, Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü (Koordinatör)
Abdullah Said Can, İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (Kongre Sekretaryası)

4. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Bilim Kurulu

Berat Açıl, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Mahmut Hakkı Akın, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Halkla İlişkiler Bölümü
Metin Aksoy, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Ümit Aktı, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Nezir Akyeşilmen, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Haluk Alkan, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Yusuf Alpaydın, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Necati Anaz, Yrd. Doç. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Cengiz Anık, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Berdal Aral, Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Yalçın Armağan, Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Halis Aydemir, Prof. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Mehmet Ali Aydemir, Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Hediyetullah Aydeniz, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Halkla İlişkiler Bölümü
Fuat Aydın, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Mehmet Babacan, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, İktisat Bölümü
Mehmet Bahçekapılı, Doç. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi
Edip Asaf Bekaroğlu Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Bünyamin Bezci, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü
Mahmut Bilen, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İktisat Bölümü
Mehmet Fatih Birgül, Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi.
Ali Büyükaslan, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Abdullah Çakır, Öğr. Gör., Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bölümü
Murat Çemrek, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Tamer Çetin, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü
Mehdin Çiftçi, Yrd. Doç. Dr. Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Osman Demir, Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Mustafa Demirci, Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Tarih Bölümü
Soner Duman, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Süleyman Elik, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Selami Erdoğan, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü
A. Teyfur Erdoğdu, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Alev Erkilet,Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İletişim Bilimleri Bölümü
Gökhan Göktürk, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
İlhami Günay, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Gülcan Işık, Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Hüsamettin İnaç, Prof. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Hasan Karataş, Assist. Prof., StThomas University, Department of History
Ali Kaya, Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
M. Cüneyd Kaya, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Süleyman Kaya, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Mustafa Kelebek, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü
Bilal Kemikli, Prof. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Necmettin Kızılkaya, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Kasım Kocaman, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Mustafa Kömürcüoğlu, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Cemil Oruç, Yrd. Doç. Dr., Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Ertuğrul Ökten, Yrd. Doç. Dr., İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Tarih Bölümü
Özer Özçelik, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Ali Yaşar Sarıbay, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü
Ubeydullah Sezikli, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Şükrü Sim, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
Lütfi Sunar, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Murat Şentürk, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Ayşe Taşkent, Dr., Bağımsız Sanat Derneği
Asiye Tığlı, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ahmet Hakkı Turabi, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Ahmet Türkan, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Ahmet Ulvi Türkbağ, Prof. Dr., Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Rifat Türkel, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İslam Araştırmaları Merkezi
Ahmet Uysal, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü
İbrahim Halil Üçer, Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Mustafa Asım Yediyıldız, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Halil İbrahim Yenigün, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Kadir Yıldırım, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İktisat Bölümü
Feridun Yılmaz, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İktisat Bölümü