1. TLÇK Bildiriler Kitabı

1. TLÇK Bildiriler Kitabı Yayımlandı!

1. TLÇK Kitabı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), sosyal bilimler alanında kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği’nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan biridir. TLÇK, Türkiye’de yaşanan özgün akademik üretim sorununu aşmaya yönelik kuşatıcı yöntem ve yaklaşımları teşvik ederek lisansüstü çalışmaların niteliğinin artırılması yönünde ortaya konan çabalara katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu amaçla ilki 2012 yılında Global Politikalar Araştırma Merkezi (GLOPOL), Selçuk Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Meram Belediyesi’nin katkılarıyla Konya’da gerçekleştirilen kongrede 189 adet tebliğ sunulmuştur. Sunulan tebliğler arasında seçilen 20 bildirinin tam metinleriyle bu kitap oluşturulmuştur.

1. TLÇK Bildiriler Kitabı