4. TLÇK Bildiriler Kitabı

4. TLÇK Kitabı Yayımlandı!

4. TLÇK Kitabı

14-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİMAM) işbirliğiyle Kütahya’da gerçekleştirilen 4. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde Türkiye’nin farklı üniversitelerinden genç akademisyenler bir araya gelerek sosyal bilimler alanında 2 gün boyunca 32 oturumda sunumlarını gerçekleştirdi.
Kongrede sunulan tebliğlerin kongre mekânıyla sınırlı kalmaması idealinden hareketle hazırlanan 4. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı, 112 bildiri metnini kongre sonrasında hakemlik ve editörlük süreçlerinden geçirerek 5 cilt halinde bir arada sunan kapsamlı bir derlemedir. Sosyoloji, Şehircilik ve Mimari, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, Edebiyat, Tarih, İlahiyat, Felsefe, Eğitim Bilimleri, İletişim ve Sosyal Politika gibi farklı disiplinlerde sunulan metinlerden oluşmaktadır.

Kongre sonuçlarının yer aldığı bu çalışmanın akademik camiaya özgün katkılar sunmasını, lisans ve lisansüstü çalışmalarına kaynak teşkil etmesini temenni ediyoruz.

4. TLÇK Bildiriler Kitabı

1. Cilt

4. TLÇK Bildiriler Kitabı

2. Cilt

4. TLÇK Bildiriler Kitabı

3. Cilt

4. TLÇK Bildiriler Kitabı

4. Cilt

4. TLÇK Bildiriler Kitabı

5. Cilt