3. TLÇK Kurullar

3. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Düzenleme Kurulu

Bünyamin Bezci, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi (TLÇK Tertip Heyeti Başkanı)
Muhammed Turan Çalışkan, İlmi Etüdler Derneği
Taha Eğri, Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi
Ümit Güneş, Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi (Kongre Sekretaryası)
Kemal İnat, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi
Latif Karagöz, Arş. Gör., Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversitesi
Ahmet Köroğlu, Arş. Gör., Kırklareli Üniversitesi
Fatih Savaşan, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi
Lütfi Sunar, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Furkan Yıldız, Arş. Gör., Kırklareli Üniversitesi
Fatih Yardımcıoğlu, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Feridun Yılmaz, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi

3. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Bilim Kurulu

Berat Açıl, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi
Erdinç Ahatlı, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Yusuf Alpaydın, Dr., İlmi Etüdler Derneği
Ömer Mahir Alper, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Metin Aksoy, Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi
Berdal Aral, Prof. Dr., Fatih Üniversitesi
Yalçın Armağan, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi
Hediyetullah Aydeniz, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi
Fuat Aydın, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi
Mehmet Bahçekapılı, Doç. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Ali Balcı, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Edip Asaf Bekaroğlu, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Mahmut Bilen, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Ali Büyükaslan, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Murat Çemrek, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi
Tamer Çetin, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
Besim Fatih Dellaloğlu, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi
Osman Demir, Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mustafa Demirci, Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi
Soner Duman, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Süleyman Elik, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Teyfur Erdoğdu, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
Alev Erkilet, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Erol Göka, Prof. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Osman Güman, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Mehmet Günay, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi
İrfan Haşlak, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
İsmail Hira, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Gülcan Işık, Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi
Muammmer İskenderoğlu, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Mahmut Karaman, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Ali Kaya, Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi
Cüneyd Kaya, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Süleyman Kaya, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Recep Kaymakcan, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi
Bilal Kemikli, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi
Saim Kılavuz, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi
Necmettin Kızılkaya, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Mustafa Kömürcüoğlu, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Sezai Küçük, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Bedri Mermutlu, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi
Nebi Miş, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Ali Yaşar Sarıbay, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi
Fuat Sekmen, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Lütfi Sunar, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Mustafa Kemal Şan, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Mustafa Lütfi Şen, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Sami Şener, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi
Murat Şentürk, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Hacı Musa Taşdelen, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi
Mustafa Asım Yediyıldız, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi
Yıldırım Turan, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Ahmet Ulvi Türkbağ, Prof. Dr., Galatasaray Üniversitesi
Murat Yeşiltaş, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Kadir Yıldırım, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Feridun Yılmaz, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi
Mahmut Zengin, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi