11. TLÇK Kurullar

11. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Onur Kurulu

Abdulkadir Macit, Doç. Dr., İlmi Etüdler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Özcoşar, Prof. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

Mahmut Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı

11. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Düzenleme Kurulu

Abdulkadir Macit, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi (Başkan)
Talha Erdoğmuş, Ar. Gör., Sakarya Üniversitesi
Kamuran Gökdağ, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
Ahmet Köroğlu, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi
İbrahim Halil Üçer, Doç. Dr.,  İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Latif Karagöz, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Yunus Çolak, Ar. Gör. Dr., Kırklareli Üniversitesi
Yusuf Temizcan, İlmi Etüdler Derneği (İLEM)
Binazir Haşimzade, İlmi Etüdler Derneği (İLEM)

11. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Sekreterya

Binazir Haşimzade, İlmi Etüdler Derneği (İLEM)

11. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Bilim Kurulu

Abdulkadir Macit, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi

Abdulkadir Yıldız, Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi

Abdullah Başaran, Dr. Öğr. Üyesi, Hitit Üniversitesi

Abdullah Sabit Tuna, Arş. Gör, Medeniyet Üniversitesi

Abdullah Taha Orhan, Dr. Öğr. Üyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli̇ Üniversitesi

Abdurrahman Aliy, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

Adnan Çeti̇n Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi

Ahmet Ayhan Koyuncu, Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ahmet Köroğlu, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi

Akansel Yalçınkaya, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Akif Pamuk, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

Alev Erkilet, Prof. Dr., İbn Haldun Üniversitesi

Ali Benli, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

Ali Eşlik, Arş. Gör., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Ali Haydar Beşer, Arş. Gör, Kırklareli Üniversitesi

Ali Osman Karaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, Yalova Üniversitesi

Alparslan Nas, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

Ari̇fe Gümüş, İstanbul Üniversitesi

Asena Demirer, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi

Asiye Şahin Bulut, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Ateş Uslu, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi

Ayşe Altunkaya Erdoğmuş, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi̇

Banu Gürer, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

Betül Sinan Nizam, Dr. Öğr. Üyesi, İstinye Üniversitesi

Birol Bulut, Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi

Birsen Banu Okutan, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi

Burak Şaman, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi̇

Canan Özge Eğri, Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi

Caner Yelbaşı, Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi

Cemil Liv, Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi

Cenk Beyaz, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Deni̇z Işıker Bedi̇r, Dr. Öğr. Üyesi, Mardi̇n Artuklu Üniversitesi

Dursun Özyürek, Prof. Dr., Karabük Üniversitesi

Edip Asaf Bekaroğlu, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi

Elif Özdoğan, Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi

Elif Tokay, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi

Emrullah Yakut, Doç. Dr., Mardi̇n Artuklu Üniversitesi

Ercan Alkan, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

Ercüment Asil, Dr. Öğr. Üyesi, İbn Haldun Üniversitesi

Ertuğrul Zengin, Arş. Gör. Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Esra Bembeyaz, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Eyüp Al, Arş. Gör. Dr., Marmara Üniversitesi

Faruk Karaaslan, Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi

Fatih Yaman, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeni̇yet Üniversitesi

Fatma Cerrah, Marmara Universitesi

Furkan Yıldız, Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi

Gökhan Şener, Öğr. Gör., İstanbul Medipol Üniversitesi

Gülnihal Küpeli, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi̇

Güvenç Şensoy, Arş. Gör., Marmara Üniversitesi

Hakan Hemşinli, Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Halil İbrahim Erol, Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli̇ Üniversitesi

Hamdi Çilingir, Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi

Harun Kuşlu, Doç. Dr., İstanbul Medeni̇yet Üniversitesi

Hasan Remzi Eker, Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi

Hayrettin Nebi Güdekli, Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi

Hi̇cret Aydoğan, Arş. Gör., İstanbul Medeni̇yet Üniversitesi

İbrahim Çetres, Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

İbrahim Hakan Karataş, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İsmail Taşpınar, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi

İbrahi̇m Bahçi̇, İstanbul Medeni̇yet Üniversitesi

İbrahi̇m Yücedağ, Doç. Dr., Mardi̇n Artuklu Üniversitesi

İsmail Taş, Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi

Kader Akdağ Sarı, Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi

Kadi̇r Gömbeyaz, Doç. Dr., Kocaeli̇ Üniversitesi

Kadir Temiz, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Kamuran Gökdağ, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

Kübra Bilgin Tiryaki, Öğr. Gör., İstanbul Üniversitesi

Kübra Ceylan, Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi

Lati̇f Karagöz, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeni̇yet Üniversitesi

Taha Boyalık, Doç. Dr., İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Veysel Bilici, Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi

Mahmut Hakkı Akın, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Mehmet Aça, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi̇

Mehmet Aktaş, Arş. Gör. Dr., Hakkari Üniversitesi

Mehmet Emin Balcı, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi

Mehmet Enes Gülcan, İstanbul Tekni̇k Üniversitesi

Mehmet Güneş, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

Mehmet Kocaoğlu, Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi

Mehmet Selim Ayday, Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Merve Akkuş Güvendi, Arş. Gör., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Merve Betül Üçer, Arş. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi̇

Meryem Çapun, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Mesut Ayteki̇n, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi

Michelangelo Guida, Prof. Dr., İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Muhammed Fati̇h Çalışır, Dr. Öğr. Üyesi, İbn Haldun Üniversitesi

Muhammed Hüseyin Mercan, Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi

Muhammet Elyesa Koytak, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeni̇̇yet Üni̇̇versi̇̇tesi̇̇

Muhammet İkbal Bakır, Dr. Öğr. Üyesi, İbn Haldun Üniversitesi

Muhammet Tahir Kılavuz, Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi

Murat Çemrek, Prof. Dr., Necmetti̇n Erbakan Üniversitesi

Musa Elmas, Arş. Gör., Marmara Üni̇̇versi̇̇tesi̇̇

Mustafa Kömürcüoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Nail Okuyucu, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

Nazmi̇ Çi̇çek, Arş. Gör., Mardi̇n Artuklu Üniversitesi

Necip Taha Gür, Dr. Öğr. Üyesi, Yalova Üniversitesi

Necip Uyanık, Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi

Nevin Türker Yıldız, Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi

Nihat Erdoğmuş, Prof. Dr., Yıldız Tekni̇k Üniversitesi

Oğuzhan İrgüren, Arş. Gör., İstanbul Medi̇pol Üniversitesi

Rahile Kızılkaya Yılmaz, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

Rahmat Ullah, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi

Ramazan Turgut, Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Remzi Avcı, Dr. Öğr. Üyesi, Mardi̇n Artuklu Üniversitesi

Reyhan Çorak, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üni̇̇versi̇̇tesi̇̇

Sadık Yazar, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Sali̇ha Uysal, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi

Selahatti̇n Polatoğlu, Arş. Gör. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Selami Varlık, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Seli̇m Demi̇rci̇, Dr. Öğr. Üyesi, Trabzon Üniversitesi

Serdal Kara, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

Sıtkı Karadeni̇z, Doç. Dr., Mardi̇n Artuklu Üniversitesi

Siracettin Aslan, Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi

Süleyman Güder, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi

Taha Eğri̇, Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli̇ Üniversitesi

Tuba Ruhengiz Azaklı, Öğr. Gör., Kocaeli Üniversitesi

Umut Üren, Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi

Ümmügül Betül Kanburoğlu Ergün, Dr. Öğr. Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi

Vahdettin Işık, Dr. Öğr. Üyesi, İbn Haldun Üniversitesi

Vahide Ulusoy Gökçek, Öğr. Gör., İstinye Üniversitesi

Vehbi̇ Meti̇n Demi̇r, Dr. Öğr. Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi

Yasin Güzeldal, Dr., Marmara Üniversitesi

Yunus Cengiz, Prof. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

Yunus Çolak, Arş. Gör. Dr., Kırklareli Üniversitesi

Yunus Kaplan, Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yunus Kaya, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

Yunus Kılıç, Arş. Gör., Kırklareli̇ Üniversitesi̇

Yusuf Alpaydın, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

Yusuf Ziya Gökçek, Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi

Zeynep Düzen, Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi̇-Cerrahpaşa

Ziya Polat, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi