2. TLÇK Haber

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Gerçekleştirildi

Her alanda gelişen ve değişen Türkiye’de son yıllarda birçok yeni üniversitenin açılmasıyla birlikte, akademik dünya hızla büyümeye başlamış ve akademide üretim son yıllarda büyük bir artış göstermiştir. Büyümenin kalıcı, üretimin ise nitelikli olması akademi dünyasının en büyük hedefi haline gelmiştir. Bu problemi aşmaya çalışan nitelikli, özgün, kuşatıcı ve faydalı bir ilmi amaçlayan İlmi Etüdler Derneği (İLEM), bu hedefe ulaşmak gayesiyle çalışmaları arasına geçen yıl eklediği Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresini (TLÇK) bu yıl ikinci kez düzenleyerek kalıcılığını ve bu hedefteki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Medeniyetimizin canlı tanıklarından olan Bursa şehrinin ev sahipliğinde düzenlenen II. TLÇK, sosyal bilimler alanında çalışmalar yürüten genç akademisyenlerin yoğun bir katılımıyla gerçekleşti. Disiplinlerarası çalışma atmosferi yaratan kongre vesilesiyle birbirleriyle bilgi ve birikimlerini paylaşma fırsatı bulan genç akademisyenler, alanında uzman akademisyenlerle tanışma, tartışma ve bilgi alış-verişi imkânını edindiler. Ortaya çıkan bu canlı müzakere ortamında genç akademisyenler ortak dil ve yöntem geliştirmenin de fırsatını elde ettiler.

II. TLÇK, İlmi Etüdler Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar, TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Asım Yediyıldız, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin açılış ve selamlama konuşmaları ile Tayyare Kültür Merkezi’nde başladı.

Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar, genç akademisyenlerin heyecanının kendilerine heyecan ve umut verdiğini belirterek ilmi çalışmalara, özgün yaklaşımları ortaya koyabilmek adına bu ve benzeri faaliyetlere İLEM olarak her zaman öncülük edeceklerini belirtti. Akademik yaşamın çiçeklenme ve genişleme döneminden geçtiğini ifade eden Sunar, TLÇK’ya bu genişlemeyi derinleştirecek, nitelikli ilim adamlarının ortaya çıkmasına yardımcı olacak ve fikri bir ufkun genişlemesine yardımcı olacak bir misyon yüklediklerini sözlerine ekledi. TLÇK’nın alanında bir ilk olduğunu da vurgulayan Sunar, bu çalışmanın akademinin farklı alanlarından genç akademisyenleri bir araya getirerek disiplinler arası bariyerleri aşmaya ve birbirlerini anlamaya yönelik büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız, üniversitesi bünyesinde bulunan TÜDAM’ işler hale getirdiklerini ifade ederek bu tür faaliyetlere hem üniversite hem de TÜDAM olarak destek vereceklerini bu bağlamda Uludağ Üniversitesinin hem yerel hem ulusal hem de uluslararasında kendisini her alana açmış bulunacağını dile getirdi.

YÖK toplantısı nedeniyle kongrede bulunamayan Rektör Kamil Dilek’in selamlarıyla konuşmasına başlayan Prof. Dr. Saim Kılavuz, “İnsan bir bütündür sosyal psikolojik dini yönleri ayrı ayrı değerlendirilemez, insana ve topluma bütüncül bakabilecek bir zihni altyapının kurulması gerekiyor. Bu tarz sempozyumlar bunu sağlıyor. Bu tür sempozyumları düzenlediği için İLEM’i ve burada bulunan genç arkadaşları kutluyorum.” dedi. Kılavuz, Prof. Dr. Mustafa Kara’nın 3B formülünü hatırlatarak “Buhara, Bursa ve Bosna. Bu şehirlerinin İslam medeniyetinin saç ayaklarını oluşturmuştur. Işık Buhara’dan yani doğudan gelmiştir. Bursa’da mayalanmış ve Bosna üzeriden Avrupa’ya saçılmıştır. TLÇK, bir önceki sene Konya’da yapıldı ve meşale burada yakıldı, Bursa’da bu meşale parlıyor ve fikirler mayalanıyor inşallah bir sonraki TLÇK Bosna’da yapılarak meşalenin Avrupa’ya taşınmasını ümit ediyorum” dedi.

“Bir tarih ve medeniyet şehri olan Bursa’nın böylesine canlı ve önemli bir kongreye ev sahipliği yapması bizleri heyecanlandırıyor.” diyerek sözlerine başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İLEM tarafından başlatılan Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’ni desteklemenin kendileri için bir onur vesilesi olduğuna vurgu yaptı. Altepe, “Organizasyon, lisansüstü çalışmaların camia adına özgün bir kimliğe kavuşmasına da yön vereceği kanaatindeyiz. Ayrıca kongre araştırmacıların ortak bir dil geliştirmesine katkı sağlamış olacak ve uzmanlar arasındaki etkileşimi de en üst seviyeye çıkaracaktır.” dedi. Kongrede sunulacak olan ‘Bursa’da Şehir ve Mekân’, ‘Bursa’da Sosyal Yapı ve Değişim’, gibi başlıklara da dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı “Biz yerel yöneticileri de yakından ilgilendiren konuların konuşulup tartışılacağı kongre sadece akademik camia’ya değil tüm Türkiye’nin tüm şehirlerine de ışık tutacak mahiyettedir.” şeklinde konuştu. Altepe Bursa’nın maneviyatının hissedilmesi ve gönüllerde bir anı olarak kalması için tüm katılımcıları en iyi şekilde ağırlamayı hedeflediklerini belirterek konuşmasını bitirdi.

Açılış konuşmalarının ardından İktisat Tarihçisi Mehmet Genç’in sunumuyla “Osmanlı İktisat Tarihinde Bursa’nın Yeri” başlıklı özel bir konferans gerçekleştirildi. Bursa’nın iktisat tarihindeki önemine vurgu yapan Genç, Bursa’nın Orhan Gazi tarafından fethedilmesinden itibaren Osmanlı Devleti’nin bilgi ve ekonomi merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi. Bursa’nın geçmişte olduğu gibi bugünde aynı öneme sahip olduğunu belirten Genç, Bursa’nın bu özelliğini TLÇK ile bir kez daha gösterdiğini belirtti. İnterdisipliner çalışmaların önemine de değinen Genç, İLEM tarafından yapılan faaliyetlere dikkat çekti. Genç İnterdisipliner çalışmalar akademi camiamızda kabul görmesine olanak sağlayan bu çalışmalara genç akademisyenlerin ilgi göstermesi akademi geleceği açısından umut verici” şeklinde konuştu.

Tayyare Kültür Merkezi’nde ‘Bursa’da Şehir ve Mekân’, ‘Bursa’da Sosyal Yapı ve Değişim’, ‘Türkiye’de Şehirleşmede Güncel Sorunlar’ ve ‘Mimarlık Teorisi ve Tarihi’ başlıklı özel oturumlarla başlayan Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresinde Bursa’nın şehir tarihinin yanı sıra şehir-insan ilişkileri ve şehirleşme sorunları ele alındı.

Büyük bir aile gibi bir araya gelen kongre katılımcılarıyla Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yenilen öğlen yemeğinin ardından 3 gün büyunca sürecek olan kongrenin diğer oturumlarının gerçekleştirileceği Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi’ne geçildi. 13 disiplinde 150’ye yakın sunumların gerçekleştiği kongrenin ikinci bölümünde de sunumlara katılım oldukça yoğundu.

İnterdisipliner çalışmaların farkında olan genç akademisyenlerin, soru-cevap kısımlarındaki fikir tartışmaları birbirleriyle tanışmalarında ve kaynaşmalarında önemli rol oynadı. Soru-cevap kısımlarında yaşanan fikiri münazaraların oturum başkanlarının da yardımıyla genç akademisyenlere yeni ufuklar kazandırdığı kongreye katılanlar tarafından belirtildi. Ayrıca öğrenme konusunda heyecanlarını gizleyemeyen genç akademisyenlerin orturum aralarında da fikir alışverişlerini sürdürdükleri gözlemlendi.

Kongre hakkında görüşleri sorulan genç akademisyenler TLÇK sayesinde akademik anlamda önemli bir sosyal sermaye elde ettiklerini belirttiler. Ülke genelinde yapılan akademik çalışmaların varlığından da haberdar olma fırsatını elde ettiklerini bunun için’de İLEM’e teşşekkür ettiklerini söylediler.

Üç gün boyunca heyecanla devam eden Kongre’de 13 disiplinde, 43 oturum gerçekleştirild. Türkiye’nin 70’i aşkın üniversitesinden 200’ü aşkın tebliğcinin katılımıyla 147 sunum yapıldı. Düzeyli tartışmaların yaşandığı ve yoğun katılımlarla geçen oturumlar genç akademisyenlerin kongrede sunulan tebliğlere olan saygılarını ve bilgiye ulaşmak istediklerinin de birer göstergesi oldu.

Ayrıca bu yıl kongre’de bir ilk yaşandı. Akademi dünyasına hazırlanma heyecanı ile dolup taşan lisans öğrencilerinin de kongre havası solumalarına imkan verilerek. Lisans düzeyindeki öğrencilerin hazırladığı tebliğlerin sunulması için de ilk kez lisans özel oturumu düzenlendi. Bu oturum sayesinde lisans düzeyindeki araştırmacıların da akademik faaliyetleri yakından görmeleri sağlanmış oldu.

Kongre son gün yapılan Bursa gezisiyle nihayete erdi.