6. TLÇK Haber

6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Gerçekleştirildi

Türkiye akademisinin bir araya geldiği Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi bu sene 10-13 Mayıs tarihleri arasında Muş Alparslan Üniversitesinde gerçekleştirildi. Kongre, “Geçmişle Gelecek Arasında İslam Düşünce Tarihi” başlıklı panelle başladı.

İlki Konya’da gerçekleştirilen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi altı yıldır Türkiye akademisini disiplinler arası bir platformda bir araya getirmeye bu sene de devam etti. Genç akademisyenlerin özgün çalışmalarını paylaşmalarına imkan sağlayan TLÇK, bu yıl Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

“Anadolu İrfanından Beslenmeliyiz”

Muş Alparslan Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programın ilk konuşması 6. TLÇK Düzenleme Kurulu Başkanı ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer tarafından gerçekleştirildi. Tüzer’in ardından kürsüye İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güder çıktı. Güder, İLEM’in hedef ve amaçlarını anlatarak başladığı konuşmasına TLÇK ile gerçekleştirilmek istenen disiplinler arası akademik paylaşımın Türk akademisi için büyük önem taşıdığını belirterek devam etti. “Türkiye’deki akademik problemlere kuşatıcı çözüm ve yöntemler üretmesi açısından bu kongre büyük önem taşımaktadır.” şeklinde konuşan Güder, özgün akademik çalışmalara katkı sunmayı önemsediklerini dile getirdi.

Güder konuşmasında Anadolu topraklarının ilim ve irfana ev sahipliği yaptığına değinerek; “Tevatür yoluyla nesilden aktarılan, Anadolu irfanından beslenmek ve bu şekilde ilmi çalışmalarımızın bu gelenekle bereketlenmesini umarak gayret sarf etmeye devam edeceğiz ve medeniyetimizin köklerinden beslenmeyi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Üçüncü olarak kürsüye Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat çıktı. Konuşmasına İslam Medeniyetinin mirasına vurgu yapan Polat, “Tarihimizle övünmemiz bizim hakkımız. Endülüs Devleti İslam Medeniyetinin yeniden canlanmasını sağlamıştır. Bağdat’tan Endülüs’e birçok bilim adamı gitmiştir. Ayrıca Kurtuba’ya dünyanın her yerinden kitaplar getirilmiştir. İşte bu da İslam Medeniyetinin düşünceye, bilime ve bilgiye verdiği önemi göstermektedir.” şeklinde kavuştu.

Açılış programında son konuşmayı Muş Valisi Settar Yavuz gerçekleştirdi. Yavuz ülkemizdeki entelektüel birikime ve akademik üretime değindiği konuşmasında şunları kaydetti: “Medeniyetimizin mirasına tekrar dönmemiz gerekmektedir. Zihinsel işgale uğramış entelektüel bir ülke olarak, özentiden uzak yeni bir ufuk açılması konusunda hızla ilerlemeye bugün olduğu gibi yarında devam etmeliyiz.”

“Geçmişle Gelecek Arasında İslam Düşünce Tarihi”

Kongrenin 10 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen açılışında “Geçmişle Gelecek Arasında İslam Düşünce Tarihi” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde Prof. Dr. Tahsin Görgün, “Düşünce Tarihinin Dönemlendirmesine Bir Giriş Olarak İslam Düşünce Tarihini Dönemlendirmek”; Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer, “İslam Düşünce Tarihine Dair Bütüncül Bir Okuma Önerisi” ve Yrd. Doç. Dr. İshak Arslan, “Arayışlar Dönemi’nde Meydan Okumalar ve Cevaplar” başlıklı sunumlarıyla dinleyicilerle buluştu.

Uzun yıllardır Batı Düşüncesinin altında şekillenen ve günümüzde özgünlüğünü arayan Türkiye akademisinin içinde bulunduğu arayışlar dönemine ve düşünce dünyamızın kadim geçmişine bakma fırsatı sunan bu panelle İslam Düşünce mirasımızın değerleri genç akademisyenlerle ve akademisyen adaylarıyla paylaşıldı.

İLEM Eğitim Programı Öğrencileri Kongredeydi

16 farklı disiplinden yüzün üzerinde akademisyenin katıldığı kongrede 130 bildiri sunuldu. Ayrıca her yıl sosyal bilimlerin birçok alanından araştırmacıların ve lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilerin katıldığı kongrede, İLEM Eğitim Programı kapsamında üçüncü yılını tamamlamış 18 kademe öğrencisi bildirileriyle yer aldı.

Üç gün boyunca devam eden kongre kapsamında 13 Mayıs Cumartesi günü Bitlis-Ahlat-Tatvan gezisi gerçekleştirilerek, katılımcılarla birlikte kültürel mirasımız temaşa edildi.