Yazım Kuralları

Önemli Not: 13. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’ne katılımcılar, sadece özet metinleri ile başvuracaklardır. Kongre öncesinde başvuru sahipleri tam metin yüklemesi yapmayacaklardır. Özet metni kabul edilen ve kongrede sunulan çalışmaların tam metinleri ise Kongre Bildiriler Kitabı’nda yayımlanmak üzere, kongre sonrasında başvuru sahipleri tarafından sisteme yüklenecektir. Hakem değerlendirmesinden geçirilen ve uygun görülen çalışmalar, Kongre Bildiriler Kitabı’nda yayımlanacaktır. 

… 

Başvuru sahiplerinin başvuru süreci ve yazım kurallarına ilişkin aşağıda yer alan kurallar ve tlck.org.tr üzerinden ilan edilen kongre takvimini dikkatle incelemeleri gerekmektedir.   

Özet metnin TLÇK Kongre sistemi üzerinden gönderilmesi ve kaynakça hariç tutularak 1000-1200 kelime aralığında, 5 anahtar kelime belirlenerek hazırlanması gerekmektedir. Özet metnin Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olması ve kaynakçanın gösterilmesi gereklidir. (Kaynakça için 100-400 kelime aralığı belirlenmiştir.) Özet metinlerde; çalışmanın temel tezi, çalışmada kullanılan yöntem ve temel araçlar, çalışmanın bağlamı ve özgün yönleri, çalışmanın literatüre katkı sunacağı düşünülen hususlar ile çalışmanın bulgu ve sonuçları hakkında bilgi verilmiş olması değerlendirme aşamasında özellikle dikkate alınacaktır.

Kongreye gönderilen yazıların herhangi bir yerinde yazara ait bir bilginin bulunmaması gerekmektedir. Metnin yazarını açığa çıkaracak bir bilgi olması durumunda metin TLÇK kör hakemlik politikasına uymadığı için içerik incelemesine tabi tutulmadan elenecektir.

Özet metnin 20 Ağustos 2024 tarihine kadar kongre sistemine yüklenmesi gerekmektedir. 

TLÇK yazım kurallarına göre hazırlanmayan metinler hakemlere gönderilmeden reddedilecektir.

Detaylı word biçimlendirme standartları için buraya tıklayınız.

Kongreye kabul edilen özetler, TLÇK Özet Metin Bildiri Kitapçığında yayınlanacaktır. 

Kongre sistemine yüklenen metinler, şekil ve içerik yönünden düzenleme kurulunca bir ön incelemeye tâbi tutulduktan sonra hakemlere gönderilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda çalışmalar için aşağıdaki kararlar verilebilir:
-Bu haliyle kabul edilebilir.
-Hakem değerlendirmesinde belirtilen hususlar düzeltildikten sonra kongreye kabul edilebilir.
-Kabul edilemez.

Kongre sonrasında yazar tarafından 30 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gereken tam metinler, TLÇK Tam Metin Bildiri Kitabında yayınlanmak üzere yeniden bir hakem incelemesine tabi tutulacaktır. Tam metinlerin 250-300 kelimelik özet içermesi ve kaynakça hariç toplamda 4000-6000 kelime arasında olması gerekmektedir. Tam metinlerin yüklenmesi için Kongre takviminde belirtilen tarihten farklı olarak ek bir süre verilmeyecektir.

Hem özet metnin hem de tam metnin CMS 17th Edition veya APA 8th Edition referans gösterim formatına uygun olması gerekmektedir. Belirtilen akademik referans formatlarına uygun olmayan metinler Kongre Bildiriler Kitabı’nda yer almayacaktır. 

Chicago Manuel of Style formatında referans gösterimi hakkında bilgi buraya için tıklayınız.

APA formatında referans gösterimi hakkında bilgi için buraya tıklayınız. 

 

Sorularınız için: akademiketkinlikler@ilem.org.tr

Daha fazlası: tlck.org.tr