4. TLÇK Haber

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Gerçekleştirildi

TLÇK, Dumlupınar Üniversitesinde 133 tebliğin sunulduğu 32 oturumla gerçekleştirildi.

İlmi Etütler Derneği, Dumlupınar Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi İslâm Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen kongre, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Kütahya Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından desteklendi. Kongre 14 Mayıs Perşembe günü açılış konuşmaları ile başladı ve ardından Cuma-Cumartesi günleri oturumların gerçekleştirilmesi ile devam etti. Son olarak da 17 Mayıs Pazar günü Domaniç gezisi ile kongre tamamlandı.

Açılış programında selamlama konuşmaları DPÜ İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Rifat Türkel, İlmi Etüdler Derneği Başkanı Lütfi Sunar, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Turan Karataş, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Remzi Gören, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu tarafından gerçekleştirildi. Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören konuşmalarında akademi dünyasında zamanın önemine dikkat çekti. Zamanını ilmi iştirak ile harcayan akademisyenlerin bu birikimler ile verimli çalışmalar ortaya koyduğunu belirterek, önemli işlere imza atan isimlerin zamanın önemine vakıf olduklarını belirtti. Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu konuşmalarında akademisyenlere seslenerek Kütahya üzerine yapılan çalışmaların arttırılması gerektiğini belirtti.

Selamla Konuşmaları tamamlandıktan sonra açılış konferansına geçildi. Bilal Kemikli’nin söz aldığı konferansta ‘Edebiyat ve İlim’ konusu gündeme getirildi. Bilal Kemikli bilimlerin kökenine ilişkin değindiği konuşmasında bilimlerin pozitif bir yaklaşım ile geliştiğini, bundan dolayı edebiyatın bir bilim olarak değerlendirilmediğini belirtti. Bundan dolayı edebiyatı bir ilim olarak gören Bilal Kemikli, edebiyat türleri içerisinde şiir üzerine odaklandı. Tarihsel bir tasnif yaparak klasik dönemin yazın türünün şiir olduğunu ifade etti. Fakat modern döneme ait olan yazın türünü roman olarak ifade etti. Kemikli Kütahya’nın ilim ve irfan şehri, şairler yurdu olduğunu vurguladı.

Kongre kapsamında toplam 32 oturum gerçekleştirildi. Sosyal bilimlerin çoğu alanlarına ilişkin tebliğlerin sunulduğu kongre dinleyiciler tarafından da büyük ilgi gördü. Oturumlar ilahiyat, iletişim, felsefe, siyaset, sosyoloji, tarih ve eğitim alanlarında yoğunlaştı. Bunların yanında özel oturum kapsamında İLEM öğrencilerinin tebliğleri ile iki oturum gerçekleştirildi. Bu oturumlar diğerlerinden farklı olarak lisans öğrencilerinin katkıları ile zenginleştirildi.

Gerçekleştirilen oturumlarda felsefi ve soyut tartışmaların yanı sıra, pratik ve saha çalışmalarının bulunduğu tebliğler de sunuldu. Bu bağlamda kongrenin içeriği geniş bir yelpazeye kavuşturuldu. Felsefi çalışmalarında iletişim, estetik, İslâm felsefesi, kelam, tasavvuf konuları üzerine durulurken, saha çalışmalarında uluslararası ilişkilerde bölgesel çalışmalar, mimarlık-şehircilik, vakıf müesseseleri gibi konular gündeme geldi.