I. GAB Haber

I. Genç Akademisyenler Buluşması

Genç Akademisyenler Buluşması, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimler düzenleyen, araştırmalar yürüten ve bu düzeydeki öğrencileri destekleyen İlmi Etüdler Derneği (İLEM), İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM), İstanbul Akademik Gelişim ve Eğitim Merkezi (İSAGEM)’nin birlikte düzenledikleri bir sempozyumdur. Programda, farklı alanlarda akademik çalışmalar yapan genç akademisyenleri ilgilendiren ve her yıl belirlenen ortak ilmi konular etrafında hazırlanan tebliğler sunulmaktadır. Yıllara göre buluşmanın temaları şöyledir:

• 2007: Disiplinlerarasılık/ Disiplinlerötesilik • 2008: Geleneğimiz ve Bilimler: Entelektüel Bağımlılığı Aşmak • 2009: Süreklilik ve Değişim Arasında Düşünce ve Hayat • 2010: Yeni Meseleler ve Çözüm Arayışları • 2011: Bilgi ve Toplum