IV. GAB Haber

IV. Genç Akademisyenler Buluşması

Genç Akademisyenler Buluşması, lisansüstü düzeyde eğitimler düzenleyen, araştırmalar yürüten ve bu dönemdeki öğrencileri destekleyen İstanbul Akademik Gelişim ve Eğitim Merkezi (İSAGEM), İlmi Etüdler Derneği (İLEM), İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM), İstanbul Araştırma Vakfı (İSAR) ve İlmi Araştırmalar Merkezi (İLAM) isimli kuruluşların ortak olarak düzenledikleri bir sempozyumdur.

Buluşma yılda bir defa Haziran ayında gerçekleştirilmektedir. İlki 2007 yılında yapılan programın 2010 yılında dördüncüsü gerçekleştirilmiştir.

Programda farklı alanlarda akademik çalışmalar yapan genç akademisyenleri ilgilendiren ve her yıl belirlenen ortak ilmi konular etrafında hazırlanan tebliğler sunulmaktadır. Yıllara göre buluşmanın temaları şöyledir:

2007: Disiplinlerarasılık/ Disiplinlerötesilik
2008: Geleneğimiz ve Bilimler: Entelektüel Bağımlılığı Aşmak
2009: Süreklilik ile Değişim Arasında Düşünce ve Hayat
2010: Yeni Meseleler ve Çözüm Arayışları

2008 yılında yapılan programda sunulan tebliğlerden seçilenler editörlük ve hakemlik süreçlerden geçirilerek “Entelektüel Bağımlılığı Aşmak” ismiyle yayımlanmıştır. 2009 buluşmasındaki tebliğlerden hazırlanan bir kitap ise basım aşamasına gelmiştir.

I. Amaçlar / Hedefler
Buluşma, lisansüstü eğitime devam eden geleceğin akademisyenlerinin;

bir araya gelerek tanışmaları, birbirlerinin çalışmalarından haberdar olmalarına,
önceki kuşakların bu soru/sorunlara yönelik oluşturdukları birikimi tevarüs etmelerine,
ortak ilmi sorunlar etrafında düşünce ve çözümler üretmelerine
katkıda bulunarak Türkiye’deki ilmi hayatı desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

II. Hedef Kitle ve Katılımcılar
Programın ana katılımcı kitlesi organizatör kuruluşlar bünyesinde eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam eden, özellikle sosyal bilimler ve ilahiyat alanlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimine devam eden öğrencilerdir.

Bununla birlikte, buluşmada akademik çalışmalarda yer alan üç farklı kuşak bir araya gelmektedir. Doktora sonrasında uzun yıllar boyunca ilmi faaliyetlerde bulunmuş olan birinci kuşak, doktorasını yakın zamanda bitirmiş olan ikinci kuşak ve lisansüstü eğitime devam eden üçüncü kuşak.

III. Programın Çıktıları
Lisansüstü eğitime devam eden genç akademisyenler hazırladıkları tebliğlerle akademik yazım ve sunum becerilerini geliştireceklerdir.

Hazırlanan basın bültenleri yoluyla program çerçevesinde ön plana çıkan düşünce ve çözümler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Programda sunulan tebliğlerden seçilenler editörlük ve hakemlik süreçlerden geçirilerek bir kitap haline getirilecektir.