IV. GAB Kurullar

IV. Genç Akademisyenler Buluşması

Tertip Heyeti

Prof. Dr. Recep Şentürk
Dr. Lütfi Sunar
Yusuf Alpaydın
Salih İnci
M. Hüseyin Mercan

IV. Genç Akademisyenler Buluşması

Sekreterya

M. Hüseyin Mercan
Hacı Bayram Başer
Onur Atalay
Taha Eğri