Taha Eğri

Taha Eğri

Düzenleme Kurulu

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesinde İktisat Politikası alanında “2000 Sonrası Türk Tarım Politikalarının Değişimi ve Bir Alan Çalışması: Kırklareli Örneği” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. 2014-2016 tarihleri arasında George Mason Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunan Eğri, İstanbul Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında hazırladığı “Arap Ayaklanmalarının Ekonomi Politiği ve Bir Demokrasiye Geçiş Denemesi: Mısır Örneği” başlıklı tezi ile doktorasını tamamlamıştır. Temel çalışma alanları kurumsal iktisat, ortadoğu ekonomileri, asker-ekonomi ilişkisi ve islam iktisadı olan Eğri, halen Kırklareli Üniversitesi İktisat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.