Sunum Kuralları

TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARI KONGRESİ

Bildiri Sunumunda Dikkat Edilecek Hususlar

Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi’nin başarılı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi bildirilerin içerik bakımından niteliğine bağlı olduğu kadar, sunumun başarılı biçimde hazırlanmış olmasına da bağlıdır. Bildiri sunumlarının düzen ve disiplin içinde, zamanında ve başarıyla yapılması çok önemlidir. Aşağıdaki yönerge, size sunumunuzda yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur.

Oturumların ve Bildirilerin Süresi

1.TLÇK’da 3 bildirili oturumlar 90 dakika, 4 bildirili oturumlar 100 dakika sürer.

2.Her bir sunuş için toplam 15 dakika süre verilir. Bu süreye kesinlikle uyulması önem arzeder. Sempozyumun programa göre işleyişi bu sürelere uyulmasına bağlıdır.

3.Bildiriler sunulduktan sonra kalan süre dinleyicilerin değerlendirme, yorum, eleştiri ve soruları ve bunların cevaplandırılması için kullanılır.

Buluşma

4. Her oturumu idare eden bir oturum başkanı yer alır. Oturum başkanları kendi oturumundan 10dakika önce salonda olur ve sunum yapacak konuşmacılarla tanışır. Her katılımcının kendi oturumundan 10 dakika önce salonda bulunması ve sunumu kontrol etmesi gerekmektedir.

Sunum ve Sunum Malzemesi

5. Sunumun zamanında tamamlanabilmesi için dikkatli olarak hazırlanması gerekmektedir.

6.Sunumda hazırlanan bildirinin sadece ana noktaları tartışılmalıdır. Detaylar bildiriler kitabından okunabilir veya ilgililerle daha geniş tartışmalar sunumdan sonraki arada devam ettirilebilir.

7.Her salonda sunumlar için projeksiyon cihazı ve bilgisayar bulunur. Sunumlar için bu bilgisayarlar kullanılacağı için sunumu önceden (örneğin sunum yapılacak günün sabahında) salondaki bilgisayara yüklemesi gerekir. Sunumla ilgili teknik konularda destek almak üzere salonda bulunan görevlilere başvurulabilir.

8.Slaytlarda kısa cümleler (2-4 kelime) ve büyük punto (en az 24 punto) kullanılması sunumun takibi açısından önemlidir.

9.15 dakikalık konuşma süresi için en fazla 15 slayt hazırlanmalıdır. Daha önce bir deneme yapılarak sunumun 15 dakika içinde tamamlanabildiğinden emin olunmalıdır. Bir sözlü sunum örnek yapısı aşağıda verilmiştir:

Slayt 1: Sunumun başlığı
 • Yazar(ları)
 • Kurumu
 • Aldığı destek ve teşekkür
Slayt 2: Çalışmanın amacı
 • Bu çalışmaya neden gerek görüldü
 • Varılmak istenen esas amaçlar neydi
 • Bu sonuçları kimler kullanacak
Slayt 3:Malzeme ve yöntem
 • Hipotezler
 • Çalışma düzeneği
 • Yöntemlerin çok kısaca tanımı
Slide 4: Ana çıktılar
 • Grafikler kullanın
 • Detaylı tablolardan kaçının
 • Sonuçları en fazla 3-4 slaytta sunun
Slide 5: Sonuçlar/Tartışmalar
 • Amaca ulaşıldı mı?
 • Hipotez gerçeklendi mi?
 • Elde edilen sonuçların sınırlamaları?
Slide 6: Pratik öneriler
 • Sonuçlar nasıl kullanılabilir?
 • Kazançlar nelerdir?
 • Eksiklikler ve yeni araştırma ihtiyacı