Yazım Kuralları

Önemli Not: Önceki yıllardaki kongrelerden farklı olarak 12. TLÇK için özet ve tam metin gönderimine ilişkin önemli bir değişiklik yapılmıştır. Bu yılki kongreye katılımcılar, sadece özet metinleri ile başvuracaklardır. Kongre öncesinde başvuru sahipleri tam metin yüklemesi yapmayacaklardır. Özet metni kabul edilen ve Kongrede sunulan çalışmaların tam metinleri ise Kongre Bildiriler Kitabı’nda yayımlanmak üzere, Kongre sonrasında başvuru sahipleri tarafından sisteme yüklenecektir. Hakem değerlendirmesinden geçirilen ve uygun görülen çalışmalar, Kongre Bildiriler Kitabı’nda yayımlanacaktır.

Başvuru sahiplerinin başvuru süreci ve yazım kurallarına ilişkin aşağıda yer alan kurallar ve tlck.org.tr üzerinden ilan edilen Kongre takvimini dikkatle incelemeleri gerekmektedir.   

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’ne gönderilen yazılar, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.

Özet metnin TLÇK Kongre sistemi üzerinden gönderilmesi ve kaynakça hariç tutularak 600-1200 kelime aralığında, 5 anahtar kelime belirlenerek hazırlanması gerekmektedir. Özet metnin Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olması ve kaynakçanın gösterilmesi gereklidir. (Kaynakça için 100-400 kelime aralığı belirlenmiştir.) Özet metinlerde; çalışmanın temel tezi, çalışmada kullanılan yöntem ve temel araçlar, çalışmanın bağlamı ve özgün yönleri, çalışmanın literatüre katkı sunacağı düşünülen hususlar ile çalışmanın bulgu ve sonuçları hakkında bilgi verilmiş olması değerlendirme aşamasında özellikle dikkate alınacaktır.

Kongreye gönderilen özet metnin herhangi bir yerinde yazara ait bir bilginin bulunmaması gerekmektedir. Metnin yazarını açığa çıkaracak bir bilgi olması durumunda metin TLÇK kör hakemlik politikasına uymadığı için içerik incelemesine tabi tutulmadan elenecektir.

Özet metnin 17 Temmuz 2023 tarihine kadar kongre sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

TLÇK yazım kurallarına göre hazırlanmayan metinler hakemlere gönderilmeden reddedilecektir.

Detaylı word biçimlendirme standartları için buraya tıklayınız.

Kongreye kabul edilen özetler, TLÇK Özet Metin Bildiri Kitapçığı’nda yayınlanacaktır.

Kongre sistemine yüklenen metinler, şekil ve içerik yönünden düzenleme kurulunca bir ön incelemeye tâbi tutulduktan sonra hakemlere gönderilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda çalışmalar için aşağıdaki kararlar verilebilir:

-Bu haliyle kabul edilebilir.
-Hakem değerlendirmesinde belirtilen hususlar düzeltildikten sonra kongreye kabul edilebilir.
-Kabul edilemez.

Kongre sonrasında yazar tarafından 11 Aralık 2023 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gereken tam metinler, kongre düzenleme kurulu tarafından şekil ve içerik açısından ön incelemeye tabi tutulacak, ardından musahhih ve editör incelemelerine yönlendirilecek ve son olarak 1 Temmuz 2024 tarihinde seçilmiş tebliğlerin yayınlanacağı 12. TLÇK Bildiriler Kitabı’nda yer alacaktır.

Tam metinlerin 250-300 kelimelik özet içermesi ve kaynakça hariç toplamda 4000-6000 kelime arasında olması gerekmektedir. Tam metinlerin yüklenmesi için Kongre takviminde belirtilen tarihten farklı olarak ek bir süre verilmeyecektir.

Hem özet metnin hem de tam metnin CMS 17th Edition veya APA 6 referans gösterim formatına uygun olması gerekmektedir. Belirtilen akademik referans formatlarına uygun olmayan metinler Kongre Bildiriler Kitabı’nda yer almayacaktır.

Chicago Manuel of Style formatında referans gösterimi hakkında bilgi buraya için tıklayınız.

APA formatında referans gösterimi hakkında bilgi için buraya tıklayınız