5. TLÇK Bildiriler Kitabı

5. TLÇK Bildiriler Kitabı Yayımlandı!

5. TLÇK Kitabı

İLEM tarafından organize edilen 5. TLÇK, 12-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Isparta’da gerçekleşti. Kongreye toplam 901 araştırmacı başvurdu. Hakemlik süreci sonucunda tebliğ başvurularının 338’ine özet üzerinden ön kabul verildi ve akabinde gönderilen 320 tam metinden 122’si sunum yapmak üzere kabul edildi.
Dört gün süren etkinlikte, 45 farklı üniversiteden lisansüstü öğrenciler ve akademisyenlerin katılımıyla; edebiyat, eğitim, felsefe, hukuk, iktisat, ilahiyat, iletişim, işletme, mimarlık ve şehircilik, sanat, siyaset bilimi, sosyoloji, sosyal politikalar, tarih, uluslararası ilişkiler gibi farklı disiplinlerde toplamda 32 oturumda 122 tebliğ sunuldu.
5. TLÇK Bildiriler Kitabı, kongrede sunulan tebliğlerin kongre mekânıyla sınırlı kalmaması idealinden hareketle hazırlanmış kapsamlı bir derlemedir. Kongre’de sunulan 75 bildiri kongre sonrasında hakemlik ve editörlük süreçlerinden geçirilerek 4 ciltlik bir kitapta toplandı.
5. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nin gerçekleştirilmesini mümkün kılan, kongre öncesinde ve sonrasında yoğun emek ve çaba sarf eden başta genç akademisyenlere, saygıdeğer hocalarımıza, İlmi Etüdler Derneği üyelerine ve Süleyman Demirel Üniversitesi rektörlüğüne müteşekkiriz. Kongre sonuçlarının yer aldığı bu çalışmanın akademik camiaya özgün katkılar sunmasını, lisans ve lisansüstü çalışmalarına kaynak teşkil etmesini temenni ediyoruz.

5. TLÇK Bildiriler Kitabı

1. Cilt

5. TLÇK Bildiriler Kitabı

2. Cilt

5. TLÇK Bildiriler Kitabı

3. Cilt

5. TLÇK Bildiriler Kitabı

4. Cilt