1. TLÇK Kurullar

1. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Düzenleme Kurulu

Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi (Başkan)
Adem Başpınar, Kırklareli Üniversitesi
Taha Eğri, İstanbul Üniversitesi
Murat Şentürk, İstanbul Üniversitesi
Furkan Yıldız, Kırklareli Üniversitesi (Kongre sekreteri)

1. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Bilim Kurulu

Berat Açıl, İstanbul Şehir Üniversitesi
Birol Akgün, Selçuk Üniversitesi
Enver Arıkoğlu, İstanbul Üniversitesi
Mete Çamdereli, İstanbul Üniversitesi
Murat Çemrek, Selçuk Üniversitesi
Tamer Çetin, Yıldız Teknik Üniversitesi
Halil İbrahim Düzenli, Mardin Artuklu Üniversitesi
Cüneyt Kaya, İstanbul Üniversitesi
Necmettin Kızılkaya, Yalova Üniversitesi
Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi
Murat Şentürk, İstanbul Üniversitesi
Erol Yıldırım, Süleyman Şah Üniversitesi
Tuncay Zorlu, İstanbul Teknik Üniversitesi