12. TLÇK Kurullar

12. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Onur Kurulu

Taha Eğri, Doç. Dr., İlmi Etüdler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Bahçekapılı, Prof. Dr., Yalova Üniversitesi Rektörü

 

12. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Düzenleme Kurulu

Ali Osman Karaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, Yalova Üniversitesi (TLÇK Düzenleme Kurulu Başkanı)

Mahmut Hakkı Akın, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Cahit Külekçi, Prof. Dr., Yalova Üniversitesi

Kaya Bayraktar, Prof. Dr., Yalova Üniversitesi

M. Hüseyin Mercan, Doç. Dr.,
Marmara Üniversitesi

Arife Gümüş Sarı, Dr. Adayı, İlmi Etüdler Derneği

Talha Erdoğmuş, Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi

Rümeysa Altındiş, Arş. Gör., Çankırı Karatekin Üniversitesi

Selman Sağlam, Arş. Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Furkan Cinisli, Arş. Gör., Sabahattin Zaim Üniversitesi

Sibel Özil Erdağı, Arş. Gör., Yalova Üniversitesi

Burak Yuvalı, İlmi Etüdler Derneği

Şeyda Karabatak, İlmi Etüdler Derneği

12. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Sekreterya

Şeyda Karabatak, İlmi Etüdler Derneği (İLEM)

12. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Bilim Kurulu

Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. İnönü Üniversitesi

Abdulkadir Macit, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi

Abdülkadir Yıldız, Doç. Dr. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Adem Bölükbaşı,  Doç. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Adem Efe, Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi

Adem Korkmaz,  Prof. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Adem Levent, Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi

Ahmet Ayhan Koyuncu, Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ahmet Gemi, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

Ahmet Faruk Aysan, Prof. Dr., Hamad Bin Khalifa University

Ahmet İğdi, Dr. Öğr. Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi

Ahmet Kırkan, Doç Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

Ahmet Türkan, Doç. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ahmet Zahid Demirciler, Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi

Akif Pamuk, Doç Dr., Marmara Üniversitesi

Alev Erkilet, Prof. Dr., İbn Haldun Üniversitesi

Ali Cançelik, Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi

Ali Osman Karaoğlu,  Dr. Öğr. Üyesi,  Yalova Üniversitesi

Alparslan Nas, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

Alpay Doğan Yıldız, Prof. Dr., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Asena Demirer, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi

Aslı Okay Toprak, Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi

Ayşe Kaya Göktepe, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Banu Gürer, Doç Dr., Marmara Üniversitesi

Berat Açıl, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

Betül Sinan Nizam, Dr. Öğr. Üyesi, İstinye Üniversitesi

Beyhan Kanter, Prof. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

Bilal Kemikli, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi

Bilgin Güngör, Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Birol Bulut, Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi

Bünyamin Bezci, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi

Cahit Külekçi, Prof. Dr., Yalova Üniversitesi

Canan Özge Eğri, Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi

Cemil Osmanoğlu, Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi

Ercan Şen, Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi

Erhan Tecim, Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi

Erol Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi, Medipol Üniversitesi

Ertuğrul İsmail Ökten, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Eyüp Al, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

Faruk Karaarslan, Doç. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Faruk Taşçı, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

Faruk Düşünceli, Doç Dr. Mardin Artuklu Üniversitesi

Faruk Yaslıçimen, Dr. Öğr. Üyesi, İbn Haldun Üniversitesi

Fatih Savaşan, Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Fatih Yiğit, Doç. Dr., Medeniyet Üniversitesi

Feridun Bilgin, Prof. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

Furkan Yıldız, Doç Dr., Kırklareli Üniversitesi

Gaye Gökalp Yılmaz, Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Gökhan Bozbaş, Dr. Öğr. Üyesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Gökhan Tuncel, Prof. Dr., İnönü Üniversitesi

Hakan Hemşinli, Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Halil İbrahim Kaya, Doç. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Halis Sakız, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

Haluk Alkan, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

Haluk Songur, Prof. Dr., Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçiliği

Hamdi Çilingir, Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi

Harun Bekiroğlu, Doç. Dr., İnönü Üniversitesi

Hayrettin Nebi Güdekli, Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi

İbrahim Halil Üçer, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İbrahim Özcoşar, Prof. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

İbrahim Taşdemir, Dr., Milli Eğitim Bakanlığı

İhsan Fazlıoğlu, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İlhan Erdem, Prof. Dr., İnönü Üniversitesi

İsmail Taş, Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi

Kadir Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi

Kamuran Gökdağ, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

Kübra Bilgin Tiryaki, Dr. Adayı, İstanbul Üniversitesi

Lütfi Sunar, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Mahmut Bilen , Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi

Mahmut Hakkı Akın, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Mehmet Cüneyd Kaya, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

Mehmet Güneş, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi

Mehmet Selim Ayday, Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Mehmet Özturan, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Mehmet Ulukütük, Doç Dr., Bursa Teknik Üniversitesi

Mesut Aytekin, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi

Mevlüt Türk, Prof. Dr., İnönü Üniversitesi

Muhammed Hüseyin Mercan, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

Muhammed Göçgün, Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Medipol Üniversitesi

Muhammet Veysel Bilici, Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi

Murat Çemrek, Prof. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Murat Kacıroğlu, Prof. Dr., Erzurum Teknik Üniversitesi

Murat Sezik, Doç Dr., İnönü Üniversitesi

Murat Şentürk, Doç Dr., İstanbul Üniversitesi

Mustafa Kömürcüoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, Medeniyet Üniversitesi

Mustafa Öztürk, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

Musa Öztürk, Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Mustafa Cüneyt Özşahin, Doç Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Mustafa Ercan Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi

Mustafa Deste, Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi

Mustafa Tekin, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

Necati Anaz, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi

Necip Taha Gür, Dr. Öğr. Üyesi, Yalova Üniversitesi

Necip Uyanık, Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi

Nihat Erdoğmuş, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Osman Çalışkan, Dr. Öğr. Üyesi, Pamukkale Üniversitesi

Osman Vahdet İşsevenler, Dr. Öğr. Üyesi, Yalova Üniversitesi

Ömer Bozkurt, Prof. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

Ömer Çaha, Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi

Ömer Türker, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi

Rahim Acar, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi

Rahile Kızılkaya Yılmaz, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

Ramazan Turgut, Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Remzi Avcı, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

Reşit Yıldız, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

Selahattin Polatoğlu, Arş. Gör. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Serhan Afacan, Doç. Dr. Marmara Üniversitesi

Serhat Harman, Prof. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

Serhat Anıktar, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Sıtkı Karadeniz, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

Süleyman Güder, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi

Süleyman Şanlı, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

Şeyma Kömürcüoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Şükrü Sim, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

Taha Eğri, Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi

Turgut Akyüz, Doç. Dr., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Ümran Ay, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

Veysi Ünverdi, Prof. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

Yunus Cengiz, Prof. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

Yunus Kaya, Prof. Dr.,  İstanbul Üniversitesi

Yusuf Alpaydın, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

Yusuf Doğan, Prof. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

Yusuf Ziya Gökçek, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

Zeynep Hafsa Orhan, Doç. Dr., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Ziya Polat, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi

Zülküf Kara, Prof. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi