2. TLÇK Kurullar

2. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Düzenleme Kurulu

Lütfi Sunar, Yrd. Doç. Dr, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Nihat Erdoğmuş, Prof. Dr., İstanubl Şehir Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi,Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
Feridun Yılmaz, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Taha Eğri, Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü
Furkan Yıldız, Arş. Gör., Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü (Kongre Sekreteri)

2. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Bilim Kurulu

Abdülhamit Birışık Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı
A. Saim Kılavuz, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı
Ahmet Ulvi Türkbağ, Prof. Dr., Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Ali Büyükaslan, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Ali Kaya, Doç. Dr., Uludağ Üniverstesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı
Ali Yaşar Sarıbay, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü
Bedri Mermutlu, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Berat Açıl, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Berdal Aral, Prof. Dr., Fatih Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Bilal Kemikli, Prof. Dr., Uludağ Üniverstesi, İlahiyat Fakültesi, Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
Bünyamin Bezci, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Edip Asaf Bekaroğlu, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Ercan Dülgeroğlu, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Erol Göka, Prof. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Anabilim Dalı
Fahrettin Altun, Doç. Dr. İstanbul Şehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü
Feridun Yılmaz, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Halil İbrahim Düzenli, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Halit Çalış, Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı
Hediyetullah Aydeniz, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Bölümü
Hüsamettin Arslan, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
İbrahim Canbolat, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü
İsmail Latif Hacınebioğlu, Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Kasım Küçükalp, Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
Lütfi Sunar, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
M. Cüneyd Kaya, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Murat Çemrek, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Murat Şentürk, Yrd. Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Mustafa Öçal, Yrd. Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Anabilim Dalı
Mustafa Asım Yediyıldız, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı
Mustafa Kara, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı
Mesut Ayar, Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
Metin Aksoy, Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Süleyman Elik, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Tamer Çetin, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Tayyar Arı, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Teyfur Erdoğdu, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Yalçın Armağan, Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yasemin, Kaya, Arş. Gör. Dr., Uludağ Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı